Contoh Soal Pg Dan Balasan Sejarah Kelas X Semester 2 (Part-5)

Melanjutkan Uji Kompetensi Sejarah sebelumnya, Contoh Soal PG dan Jawaban Sejarah Kelas X Semester 2 kepingan keempat (soal nomor 51-60), materi soal Pilihan Ganda kelima berisikan perihal "Pusat Peradaban Kuno di Dunia".

Baca juga, materi yang sama dalam bentuk essay/uraian: Contoh Soal Essay dan Jawaban Sejarah Kelas X Semester 2 (Part-4)

Berikut di bawah ini, pola soal pilihan ganda Sejarah beserta balasan dimulai dari soal nomor 61 hingga dengan 70.

61. Kebudayaan India Kuno yang berpusat di Mohenjo Daro dan Harappa terletak di daerah....
a. Lembah Sungai Indus
b. Lembah Sungai Gangga
c. Lembah Sungai Yamuna
d. Lembah Sungai Brahmana Putra
e. Dataran Tinggi Dekan
Jawaban: a

62. Peradaban Lembah Sungai Kuning berkembang sesuai dengan teori Challenge dan Response (tantangan dan jawaban). Teori ini dikemukakan oleh...
a. von Koeningswald
b. Arnold Toynbee
c. T. Jacob
d. Breasted
e. Marcopolo
Jawaban: b

63. Ajaran yang mengajarkan insan untuk mendapatkan nasib, suka, duka, bahagia, peristiwa ialah sama, merupakan fatwa filsafat oleh....
a. Lao-Tze
b. Kong Fu Tze
c. Meng Tze
d. Chung Yung
e. Ta-hsueh
Jawaban: a

64. Dinasti Tang mencapai kejayaan pada masa kekuasaan....
a. Li Shih Min
b. Shih Huang Ti
c. Han Wu Ti
d. Chao Kuang Yin
e. Liu Pang
Jawaban: a

65. Tempat persembahan kurban kepada para yang kuasa bangsa Aztek adalah....
a. kuil
b. ganesa
c. watu pualam
d. aquaduct
e. colosseum
Jawaban: a

66. Pusat Kerajaan Assiria terletak di daerah...
a. Niniveh
b. Nippur
c. Babilon
d. Susa
e. Assir
Jawaban: a

67. Bangsa Mesir Kuno melaksanakan pemujaan terhadap yang kuasa tertingginya, yaitu....
a. Dewa Assur
b. Dewa Irus
c. Dewa Yahweh
d. Dewa Osiris
e. Dewa Langit
Jawaban: d

68. Tulisan yang membuka tabir sejarah Mesir kuno sekaligus merupakan goresan pena bangsa Mesir Kuno adalah....
a. piktograf
b. kanji
c. Hieroglif
d. aksara paku
e. aksara pallawa
Jawaban: c

69. Salah satu faktor penyebab keruntuhan Mesir Kuno pada tahun 1800 SM adalah....
a. perpecahan dalam kerajaan
b. perebutan kekuasaan
c. serangan bangsa Mongol
d. serangan bangsa Hyksos
e. perang saudara
Jawaban: d

70. Pembantu Fir’aun yang bertugas mengawasi penarikan pajak adalah....
a. perdana menteri
b. juru pajak
c. wasir
d. pharao
e. tires
Jawaban: b

Lanjut ke soal nomor 71-80 => contoh soal PG Sejarah beserta balasan kelas 10 semester 2 kepingan keenam

Related : Contoh Soal Pg Dan Balasan Sejarah Kelas X Semester 2 (Part-5)

0 Komentar untuk "Contoh Soal Pg Dan Balasan Sejarah Kelas X Semester 2 (Part-5)"