Contoh Soal Sejarah Kelas 10 Semester 1 Dan Kunci Jawabannya Pilihan Ganda (Part-8)

Melanjutkan goresan pena Contoh Soal Sejarah Kelas 10 Semester 1 dan Kunci Jawabannya Pilihan Ganda bab ketujuh (soal nomor 61-70), PG bab kedelapan soal soal sejarah beserta jawabannya, berisikan materi yang sama, dengan soal dimulai dari nomor 71 hingga dengan 80.

71. Sebelum Singhasari berdiri, Ken Arok pernah bekerja sama dengan kaum brahmana yang merasa terganggu oleh kebijakan Kertajaya Raja Kediri. Dilihat dari ilmu sejarah, pertikaian antara kaum brahamana dengan Kertajaya merupakan fakta.....
a. politik
b. sejarah
c. sosial
d. kausal
e. mental
Jawaban: b

72. Berikut ini yang dimaksud dengan sumber sekunder dalam sejarah ialah sumber.....
a. sanggup menafsirkan sejarah
b. pokok yang orisinil dari seorang yang menyaksikan insiden sejarah
c. pokok yang telah ditafsirkan oleh mahir sejarah
d. kedua yang sanggup dijadikan dasar penafsiran sejarah
e. ketiga memperlihatkan keterangan dan citra masa lalu
Jawaban: d

73. Dilihat dari sifatnya, sumber sejarah sanggup dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu....
a. primer dan sekunder
b. data dan arsip
c. primer dan arsip
d. arsip dan sekunder
e. primer dan data
Jawaban: a

74. Berikut ini yang merupakan pola dari fakta mental dalam sejarah adalah....
a. masyarkat Indonesia masih stress berat terhadap segala sesuatu yang berbau komunisme
b. kaum komunis di Indonesia selalu gagal dalam melaksanakan pemberontakan di Indonesia
c. partai komunis di Indonesia pernah melancarkan pemberontakan tiga kali yakni pada tahun 1926, 1948, dan 1965
d. ideologi komunisme pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kaum komunis Belanda
e. terjadi pembunuhan terhadap para Jenderal tahun 1965
Jawaban: a

75. Berikut ini pola sumber lisan, kecuali....
a. dongeng rakyat
b. legenda
c. mitos
d. kesaksian pelaku
e. artefak
Jawaban: e

76. Berikut yang dimaksud dengan sumber primer sejarah ialah sumber....
a. sanggup menafsirkan sejarah
b. pokok yang orisinil dari seseorang yang menyaksikan insiden sejarah
c. pokok yang telah ditafsirkan oleh mahir sejarah
d. kedua yang sanggup dijadikan dasar penafsiran sejarah
e. sanggup mmberikan keterangan dan citra masa lalu
Jawaban: b

77. Sumber sejarah merupakan asal materi sejarah diperoleh. Sumber lisan, contohnya....
a. artefak
b. prasasti
c. koran
d. dokumen
e. folklor
Jawaban: e

78. Keutamaan dalam ilmu sejarah ialah sumber-sumber sejarah yang....
a. autentik
b. dapat dipercaya yang tinggi
c. akomodatif
d. a dan b benar
e. a dan c benar
Jawaban: d

79. Berikut ini yang tidak tergolong dalam pola sumber tertulis adalah....
a. laporan-laporan
b. notulen rapat
c. surat kabar
d. catatan pribadi
e. kaset rekaman
Jawaban: e

80. Berikut ini yang menjadi sumber utama dari oral history adalah....
a. pelaku dan saksi sejarah yang masih hidup
b. pelaku dan sejarawan
c. individu dan masyarakat
d. tokoh masyarakat dan ketua adat
e. buku dan perpustakaan
Jawaban: a

Lanjut ke soal nomor 81-90 => Contoh Soal Sejarah Kelas 10 Semester 1 dan Kunci Jawabannya Pilihan Ganda (Part-9)

Related : Contoh Soal Sejarah Kelas 10 Semester 1 Dan Kunci Jawabannya Pilihan Ganda (Part-8)

0 Komentar untuk "Contoh Soal Sejarah Kelas 10 Semester 1 Dan Kunci Jawabannya Pilihan Ganda (Part-8)"