Contoh Soal Uts Pkn Kelas Xi Semester 2 Dan Jawaban

Contoh soal UTS/MID PKN kelas XI semester 2 dan balasan goresan pena ini, berisikan bahan yang dipersiapkan untuk menghadapi Ulangan Tengah Semester. Materi soalnya apa saja? Materi berisikan wacana soal Hubungan Internasional hingga dengan Organisasi Internasional.

Semua bahan soal kewarganegaraan semester genap mulai goresan pena ini masih memakai KTSP, kalau ketika ini anda memakai K13, silahkan baca: Contoh Soal UTS/PTS PKN Kelas XI Semester 2 Kurikulum 2013 Beserta Jawaban

Lanjut ke soal UTS Kewarganegaraan semester dua (KTSP), Soal terdiri dari 40 butir soal (20 PG + 20 Esay), dan berikut di bawah ini, pola soal UTS PKN beserta jawaban.

1. Faktor dalam membentuk hubungan internasional terdiri atas ....
a. 6
b. 7
c. 3
d. 2
e.1
Jawaban: d

2. Dalam menjalin hubungan internasional, setiap negara perlu memperhatikan beberapa hal, kecuali....
a. dengan kolaborasi internasional, berarti menegakkan kedaulatan
b. dengan kolaborasi internasional, berarti melakukan hidup berdampingan
c. dengan kolaborasi internasional, berarti memajukan kesejahteraan rakyat
d. dengan kolaborasi internasional, berarti saling ketergantungan dengan negara lain
e. sebagai negara mustahil memenuhi kebutuhan sendiri tanpa negara lain
Jawaban: d

3. Suatu bentuk perjanjian internasional yang dilakukan oleh beberapa negara dan sifatnya terbatas atau hanya berlaku bagi negara-negara yang terlibat di dalamnya. Pengertian tersebut merupakan istilah perjanjian internasional ....
a. deklarasi
b. charter
c. pakta
d. konvensi
e. traktat
Jawaban: c

4. Pengertian perwakilan diplomatik ialah ....
a. suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari politik internasional, serta politik dan manajemen internasional, serta politik luar negeri beserta pelaksanaannya di dalam dan di luar lingkungan politik
b. perjanjian atau kesepakatan yang diadakan oleh dua negara atau lebih sebagai subjek
c. perwakilan yang mengurus masalah-masalah politik kenegaraan
d. bentuk perjanjian internasional yang sering dipakai untuk menuntaskan kasus yang menyangkut bidang politik
e. suatu persetujuan yang dinyatakan secara formal antara dua atau lebih mengenai pemantapan
Jawaban: c

5. Di bawah ini merupakan tugas-tugas kekonsulan dalam bidang kebudayaan dan ilmu pegetahuan ialah ....
a. menunjukkan paspor, visa dan dokumen perjalanan kepada warga negara pengirim
b. bertindakan sebagai subjek hukum
c. mengawasi pelayanan pelaksanaan perjanjian perdagangan
d. tukar-menukar pelajar
e. menggalakkan ekspor komoditas
Jawaban: d

6. Di bawah ini merupakan asas-asas dalam mengadakan hubungan internasional, kecuali ....
a. asas kebangsaan
b. asas pasca sunt servada
c. asas egality right
d. asas courtesy
e. asas reciptostos
Jawaban: e

7. Duta besar ialah ....
a. kuasa perjuangan yang tidak diperbentukan kepada kepala negara
b. seorang menteri residen bukan sebagai wakil eksklusif kepala negara
c. pejabat pembantu dari duta besar berkuasa penuh
d. tingkat tertinggi dalam perwakilan yang memiliki kekuasaan penuh dan luar biasa
e. wakil diplomatik yang pengkatnya lebih rendah dari duta besar
Jawaban: d

8. Di bawah ini yang termasuk perjanjian internasional yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia ialah ....
a. persetujuan Indonesia–Cina
b. persetujuan Indonesia–Jepang
c. persetujuan Indonesia–Belanda
d. persetujuan Indonesia–Malaysia
e. persetujuan Indonesia–Filiphina
Jawaban: c

9. Suatu cabang ilmu pengetahuan baru, yang mempelajari sejarah dari politik internasional, merupakan pengertian hubungan internasional berdasarkan ...
a. Charles .Mc.Clellad
b. Warsito Sunaryo
c. Trygve Nathisen
d. Renstra
e. Greyson Kirk
Jawaban: e

10. Perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknik operasional perjanjian induk, yaitu pengertian ....
a. konvensi
b. persetujuan
c. piagam
d. arrangement
e. pakta
Jawaban: d

Lanjut ke soal nomor 11-20 => Contoh Soal UTS PKN Kelas XI Semester 2 dan Jawaban bab kedua

Related : Contoh Soal Uts Pkn Kelas Xi Semester 2 Dan Jawaban

0 Komentar untuk "Contoh Soal Uts Pkn Kelas Xi Semester 2 Dan Jawaban"