Contoh Soal Uts Ekonomi Kelas Xi Semester I Dan Tanggapan (Part-4)

Melanjutkan Contoh Soal UTS Ekonomi Kelas XI Semester I dan Jawaban bab ketiga (soal nomor 21-30), bab ketiga goresan pena ini, berisikan soal nomor 31 hingga dengan 40.

31. Apabila realisasi penerimaan melebihi pengeluaran negara, anggaran tersebut dinamakan ...
a. surplus
b. defisit
c. seimbang
d. tetap
e. dinamis
Jawaban: a

32. Harga jual rata-rata objek pajak yang diperoleh dari transaksi jual beli disebut ....
a. NJOP
b. SPOP
c. SPPT
d. NJKP
e. NJOPTKP
Jawaban: a

33.Pajak pada rokok termasuk jenis pajak ....
a. langsung
b. tidak langsung
c. pribadi dan tidak langsung
d. pajak objektif
e. PPh
Jawaban: b

34. Berikut ini merupakan sumber-sumber penerimaan daerah, kecuali ....
a. retribusi
b. keuntungan PDAM
c. PPh
d. pajak daerah
e. PBB
Jawaban: c

35. Berikut ini yang termasuk pajak sentra ialah pajak ....
a. hotel
b. restaurant
c. penghasilan
d. kendaraan bermotor
e. penerangan jalan
Jawaban: c

36. Salah satu asas penyusun APBN ialah kemandirian, yang berarti ....
a. sumber penerimaan dari derma aneh ditambah
b. pengeluaran dan utang luar negeri diusahakan berkurang
c. sumber penerimaan dari derma aneh dikurangi
d. pengeluaran dalam negeri makin ditingkatkan
e. sumber penerimaan dalam negeri kian ditingkatkan
Jawaban: e

37. Semua penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan yang dipakai untuk membiayai belanja negara disebut sumber ....
a. pengeluaran
b. penerimaan
c. pembelanjaan
d. pembangunan
e. pembiayaan
Jawaban: b

38. APBN dikatakan seimbang kalau ....
a. jumlah pendapatan negara sanggup menutup semua belanja negara yang direncanakan
b. jumlah pendapatan negara lebih kecil daripada pengeluaran negara sehingga harus ditutup dengan pinjaman
c. jumlah penerimaan negara lebih besar daripada pengeluaran negara
d. jumlah pendapatan negara sama dengan jumlah belanja negara yang direncanakan
e. jumlah penghasilan negara sama dengan jumlah pengeluaran untuk pembangunan
Jawaban: d

39. APBN dikatakan defisit kalau ....
a. jumlah pendapatan negara sanggup menutup semua belanja negara yang direncanakan
b. jumlah pendapatan negara lebih kecil daripada pengeluaran negara sehingga harus ditutup dengan pinjaman
c. jumlah penerimaan negara lebih besar daripada pengeluaran negara
d. jumlah pendapatan negara sama dengan jumlah belanja negara yang direncanakan
e. jumlah penghasilan negara sama dengan jumlah pengeluaran untuk pembangunan
Jawaban: b

40. Berikut ialah pihak-pihak yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN, kecuali ....
a. Badan Pemeriksa Keuangan
b. Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara
c. Inspektorat Jenderal Proyek Pembangunan
d. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan
e. Jaksa Agung dan Kepolisian Negara
Jawaban: e

Lanjut ke soal nomor 41-60 dalam bentuk essay => Contoh Soal UTS Ekonomi Kelas XI Semester I dan Jawaban bab kelima

Related : Contoh Soal Uts Ekonomi Kelas Xi Semester I Dan Tanggapan (Part-4)

0 Komentar untuk "Contoh Soal Uts Ekonomi Kelas Xi Semester I Dan Tanggapan (Part-4)"