Contoh Soal Dan Tanggapan Bahasa Indonesia Kelas Xi Semester 1 (Pilihan Ganda) Part-5

Soal soal Bahasa Indonesia kelas 11 semester 1 beserta tanggapan potongan kelima, merupakan lanjutan dari Contoh Soal dan Jawaban Bahasa Indonesia Kelas XI Semester 1 (Pilihan Ganda) potongan keempat (soal nomor 31-40). PG potongan ke-5 berisikan bahan yang sama dengan contoh soal essay b.Indonesia kelas xi semester 1 potongan ke-4, yaitu tentang: pementasan drama, unsur intrinsik dan ekskterinsik, dan lain-lain.

Oke, berikut pola soal PG Bahasa Indonesia kelas xi semester 1 beserta jawabannya, dimulai dari soal nomor 41 hingga dengan 50.

41. Cerita berbingkai berasal dari….
a. India
b. Melayu
c. Pakistan
d. Mesir
e. Arab
Jawaban: a

42. ”Selesaikan pelajaranmu dulu, Manen. Zaman sekarang, seorang perempuan sebaiknya sanggup berdiri sendiri, apalagi jikalau ia sanggup membangun masyarakat.”
Amanat yang paling sempurna untuk penggalan novel diatas adalah….
a. perempuan sebaiknya sanggup mandiri
b. perempuan harus bermasyarakat
c. pendidikan suami istri harus seimbang
d. perempuan dihentikan kalah oleh pria
e. impian jangan hingga gagal
Jawaban: e

43. Untuk mengetahui tabiat seorang tokoh cerita, maka pertanyaan yang sanggup diajukan ialah sebagai berikut, kecuali….
a. Mengapa pelaku mengalami nasib itu?
b. Bagaimana perilaku sang tokoh dalam menghadapi suatu situasi?
c. Berapa umur sang tokoh?
d. Siapa nama tokoh tersebut?
e. Apa saja hobi tokoh tersebut?
Jawaban: d
Pembahasan: nama tokoh tidak sanggup menggambarkan tabiat tokoh

44. Berikut merupakan unsur intrinsik novel, kecuali….
a. tema
b. alur
c. setting
d. agama
e. sudut pandang
Jawaban: d

45. Penggambaran tabiat tokoh sanggup terungkap melalui berikut ini, kecuali….
a. lakuan
b. ucapan
c. penampilan fisik
d. pikiran
e. tujuan
Jawaban: c
Pembahasan: penampilan fisik tidak sanggup mengungkapkan tabiat tokoh

46. Nilai yang terkandung dalam dongeng sikabayana dalah….
a. ketakwaan
b. kebersahajaan
c. kemandirian
d. kerja keras
e. kerjasama
Jawaban: a

47. Berikut termasuk puisi lama, kecuali….
a. gurindam
b. karmina
c. syair
d. mithe
e. talibun
Jawaban: d
Pembahasan: mithe merupakan karya sastra berbentuk prosa

48. Prabawati beberapa hari tinggal bersedih sebab kepergian suaminya untuk mencari nafkah tetapi, sahabat-sahabatnya membujuknya dengan menyuruhnya mencari seorang kekasih. Prabawati menetapkan untuk mencoba berbuat demkian, kemudian berhias lah ia. Burung bayan betina mencoba mencegah perbuatan itu dengan mengatakan betapa salahnya kelakuan demikian. Tetapi, jadinya ia hampir dipatahkan lehernya oleh prabawati. Untunglah ia menghindarinya.
Pesan budpekerti yang tersirat  dari penggalan dongeng di atas adalah….
a. Sayangilah hewan peliharaan.
b. Jangan turuti bujukan menyesatkan.
c. Jangan menyakitipihak yang mau memperingati kesalahan kita.
d. Jadilah seorang suami yang mau bekerja keras.
e. Bersabarlah dengan siapa pun.
Jawaban: b
Pembahasan: dari penggalan dongeng itu, pengarang hendak berpesan bahwa kita jangan menyerupai tokoh Prabawati yang begitu mudahnya terhasut oleh bujukan menyesatkan dari sahabat-sahabatnya.

49. “Tuhan, berikan saya kerendahan hati untuk mengakui bahwa saya punya masa lalu” bisik hatinya. Mata Lestari menerawang. Laju kereta menyerupai tertahan. Yogyakarta, masih empat jam lagi….
Pesan yang tersirat dalam cuplikan dongeng di atas adalah….
a. pentingnya kesadaran akan masa lalu
b. pentingnya ratifikasi atas kehadiran Tuhan
c. masa kemudian lebih baik daripada masa sekarang
d. setiap orang memiliki masa kemudian yang patut disyukuri
e. perlunya berdoa dalam segala kesulitan biar Tuhan sanggup menolong
Jawaban: a
Pembahasan: nasihat ialah pentingnya kesadaran akan masa lalu.

50. Rumah idaman di kampong Melayu yang tidak sanggup dinamakan besar, sudah disambung dengan pelampan ke muka, kemudian dihiasi dengan daun-daun beringin dan bunga-bungateratai. Bungakertas yang berumbai-umbai pun tidak pula ketinggalan, sebagai lazim diperbuat di kampong tiap-tiap ada perhelatan.
Unsur intrinsik yang mayoritas pada penggalan novel diatas adalah….
a. alurcerita
b. perwatakan
c. latar
d. tema
e. sudut pandang
Jawaban: c
Pembahasan: unsur intinsik terdiri dari tema, plot, latar, penokohan, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Unsur intrinsik yang mayoritas ialah dongeng itu ialah latar.

Lanjut ke soal nomor 51-60 => Contoh Soal dan Jawaban Bahasa Indonesia Kelas XI Semester 1 (Pilihan Ganda) Part-6

Related : Contoh Soal Dan Tanggapan Bahasa Indonesia Kelas Xi Semester 1 (Pilihan Ganda) Part-5

0 Komentar untuk "Contoh Soal Dan Tanggapan Bahasa Indonesia Kelas Xi Semester 1 (Pilihan Ganda) Part-5"